Tự Học Windows 7

Tác giả: Ks. Đoàn Bùi Minh Luân – ISBN: 978-0-9980889-0-0

Với cách trình bày ngắn gọn dễ hiểu kết hợp với phương pháp hướng dẫn bằng hình, quyển sách sẽ giúp bạn đọc sử dụng Windows 7 và các ứng dụng hữu ích trong cuộc sống hằng ngày một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Vài Nét về Tác Giả   Copyrights   Mục Lục   Chương 02 – Bắt Đầu Sử Dụng Windows 7

Sách có bán tại Tú Quỳnh Bookstore
Tu Quynh Bookstore
9581 Bolsa Avenue
Westminster, CA 92843
Điện thoại: (714) 531-4284