Tài liệu Luyện thi Quốc tịch Canada bằng Song ngữ Anh-Việt trên giấy, iPhone, iPad

icon-Can-Viet_152x152Giúp quý vị mới nhập cư hay đang chuẩn bị thi vào Quốc tịch Canada, đọc trước tài liệu được xem là Cẩm nang về Đất nước và Con người Canada, trả lời gần 200 câu hỏi thử ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Tài liệu bao gồm:

Kiến thức hữu ích, liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm công dân Canada; Kiến thức tổng quát về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, địa lý, và những biểu tượng của Canada do Bộ Di-trú, Công-dân-vụ, và Đa-văn-hoá Canada (CIC) ấn hành bằng Anh ngữ; Bản Việt ngữ do chúng tôi dịch thuật.

Câu hỏi trắc nghiệm phong phú về nội dung và số lượng, được soạn ra từ kinh nghiệm dạy các khoá Luyện thi Quốc tịch tại Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montreal.

Chi tiết cập nhật về những vị Phó toàn quyền, những vị đứng đầu và các đảng cầm quyền cũng như đảng đối lập tại các tỉnh bang: Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Québec, và Saskatchewan.

Cập nhật

 • Version 3.14: Cập nhật tên của vị Phó Toàn quyền và Đảng trưởng của Đảng Tân-dân-chủ Saskatchewan.

 • Version 3.12: Cập nhật tên của các vị Phó Toàn quyền của các tỉnh bang British Columbia, Newfoundland and Labrador, và Saskatchewan; Tên của tân Thủ hiến Ontario. Chạy trên iOS 12 và các hệ điều hành cũ hơn cho đến iOS 9.3.

 • Version 3.11: Cập nhật về các vị phó Toàn quyền, thủ hiến của các tỉnh bang..

 • Version 3.10: Support for iOS 11, iPhone 5 up to iPhone 8, 8plus, iPhone X. Name of new Canadian Govenor General. Name of new Montreal mayor.

 • Version 3.9: iOS 9.3 trở lên. Lứa tuổi người phải thi Quốc tịch..

 • Version 3.8: iOS 9.3. iPhone: SE, 7 plus, 7, 6s plus, 6s, 6 plus, 6, 5s, 5. iPad: Air, Retina, Pro.

 • Version 3.7: iOS 10.3. iPhone: SE, 7 plus, 7, 6s plus, 6s, 6 plus, 6, 5s, 5. iPad: Air, Retina, Pro. Chính trị tỉnh bang Newfoundland và Labrador và một số câu hỏi liên quan.

 • Version 3.6: Phiên bản iOS 10.2.1.

 • Version 3.5: iOS 10.0. iPhone: SE, 7 plus, 7, 6s plus, 6s, 6 plus, 6, 5s, 5. iPad: Air, Retina, Pro.

 • Version 3.4: iOS 9.3. Cập nhật về tỉnh bang Manitoba.

 • Version 3.3: iOS 9.3. Cập nhật về tỉnh bang New Brunswick. Nhu liệu dùng cho các iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 plus hay mới hơn.

 • Version 3.2: iOS 9.2. Cập nhật về tỉnh bang Manitoba. Nhu liệu dùng cho các iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 plus hay mới hơn.

 • Version 3.1: iOS 9.0. Kết quả bầu cử liên bang Canada tháng 10, 2015. Cập nhật tên của các vị Phó toàn quyền, và Thủ hiến tại các tỉnh bang Canada. Nhu liệu dùng cho các iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 plus hay mới hơn.

 • Version 2.0.12: iOS 8.4 và tuổi được miễn thi được tăng từ 55 lên 65 tuổi, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2015.

 • Version 2.0.11: iOS 8.3 và kết quả bầu cử tỉnh bang Alberta tháng 5 năm 2015 

 • Version 2.0.10: iOS 8.1 và tên của Thủ hiến tỉnh bang Alberta.

 • Version 2.0.9: Thêm tiểu mục về chính trị của tỉnh bang Saskatchewan, và tất cả tên của các vị Phó Toàn quyền, các Thủ hiến tỉnh bang, các lãnh tụ các đảng đối lập, cũng như các Đô trưởng tại các tỉnh bang Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Ontario, Québec, và Saskatchewan.

 • Version 2.0.8: Chi tiết bầu cử tỉnh bang Québec 2014.

 • Version 2.0.7: Chi tiết bầu cử Montréal 2013.

 • Version 2.0.6: Chi tiết về các người đứng đầu và các đảng cầm quyền cũng như đối lập của các tỉnh bang: Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Ontario, và Québec.

 • Version 2.0: 10 Chương với toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Nhu liệu có bán tại iTunes Store: English-Viet Citizenship Guide (earlier name English – Vietnamese Guide to Canadian Citizenship Test).

Cách mua Nhu liệu Thi Quốc tịch Canada dùng trên iPhone, iPad

 1. Nếu quý vị mua từ máy Apple Desktop, MacBook, Macbook Pro, Macbook Air, quý vị sẽ vào iTunes store. Và đây là liên nối trực tiếp đến nhu liệu:

Nếu quý vị có Apple account tại Canada, gian hàng iTunes có liên nối (link) tại đây:
https://itunes.apple.com/ca/app/english-vietnamese-guide-to/id593964156?ls=1&mt=8

Nếu quý vị có Apple account tại Mỹ, gian hàng iTunes có liên nối tại đây:

https://itunes.apple.com/us/app/english-vietnamese-guide-to/id593964156?ls=1&mt=8

 1. Nếu quý vị mua trực tiếp từ iPhone, iPad:
  1. Nhấn vào nút / icon “App Store”.

  2. Nhấn vào nút tìm kiếm (hình kính lúp), hoặc nếu không có kính lúp thì nhấn vào Category – tức Danh mục, rồi đánh vào: english vietnamese guide to canadian citizenship test

  3. Máy sẽ hiện ra nhu liệu hình cờ Canada, dưới đó có tên Thinh Le.

  4. Nhấn vào nút $GIATIEN

  5. Nút $GIATIEN sẽ trở thành nút BUY (tức MUA), nhấn vào nút BUY.

  6. Máy sẽ hiện lên email của quý vị, và hỏi quý vị mật mã để mua hàng tại apple store. Quý vị đánh vào mật mã.

  7. Sau đó, máy sẽ tự động tải nhu liệu xuống, và cài đặt.

  8. Sau khi cài đặt xong, máy của quý vị sẽ có một icon hình cờ Canada có dòng chữ “Canadian Citizenship Test”, có 1 người đàn ông, 1 người đàn bà đội nón tốt nghiệp, ở dưới có dòng chữ “Eng-Viet”.

  9. Nhấn vào icon này, quý vị có thể bắt đầu dùng nhu liệu.

Tài liệu Luyện thi Quốc tịch Canada bằng song ngữ Anh – Việt dày 100 trang, gồm nội dung và trên 200 câu hỏi trắc nghiệm với câu trả lời.

Giá sách là $ 20 gia-kim, và giá cước bưu điện nếu gửi trong Canada là $ 5.50 gia-kim.

Sau khi nhấn nút “Buy Now” quý vị cần điền đầy đủ chi tiết và địa chỉ luôn cả mã bưu điện.
Quý vị có thể tải tài liệu mẫu (sample) Luyện thi Quốc tịch dưới dạng PDF xuống bằng cách nhấn vào nút Tải (Download) dưới đây.

Tải (Download)